Vodohospodářský a kanalizační dispečink

Technické a programové řešení systému "Vodohospodářský a kanalizační dispečink" umožňuje přímé i nepřímé sledování stavů čerpacích stanic, vodojemů a ČOV pomocí rádiového nebo GSM GPRS datového spojení, dálkovou parametrizaci těchto zařízení, signalizaci poruch a ukládání naměřených dat a jejich zpracování.

Systém je provozován na počítačích standardu PC s připojením na lokální nebo vzdálenou SQL databázi. Tyto počítače zároveň řídí komunikaci s jednotlivými částmi vodohospodářské nebo kanalizační sítě, zobrazují aktuální a historické stavy, umožňují nastavení parametrů a zobrazení a tisk tabulek a grafů s naměřenými hodnotami. Všechny dispečerské počítače jsou rovnocenné, tzn. že v případě výpadku některého dispečinku lze systém provozovat z ostatních dispečinků.

Vodohospodářský a kanalizační dispečink Vodohospodářský a kanalizační dispečink Vodohospodářský a kanalizační dispečink Vodohospodářský a kanalizační dispečink Vodohospodářský a kanalizační dispečink

Možnosti systému jsou velmi rozsáhlé a lze je individuelně přizpůsobovat konkrétním požadavkům zákazníka. Mezi hlavní funkce systému patří: