Roctest- Telemac

Společnost Roctest Telemac se zabývá vývojem a výrobou čidel s optickým vláknem, čidel na principu vibrující struny, indukčních nástrojů s frekvenčním výstupem a systémů sběru dat. Tyto čidla slouží především k monitorování a ohodnocení stability, bezpečnosti a schopnosti provozu inženýrských děl, jako jsou přehrady, tunely, cesty, mosty, povrchové i hlubinné doly, atomové elektrárny, historické budovy aj.
Společnost celosvětově reprezentuje více než 15 zástupců v Kanadě, Spojených státech, Francii, Číně a od roku 2006 i v České republice.

Společnost Roctest Telemac poskytuje prostřednictvím svých zástupců následující služby:

Čidla společnosti Roctest Telemac umožňují následující měření:

Čidla se podle principu, který využívají, dělí na:

Čidla společnosti Roctest Telemac splňují následující požadavky:

Naše společnost k uvedeným čidlům dodává Datalogger SPECO, který se vyznačuje:

Roctest- Telemac Roctest- Telemac Roctest- Telemac