Dispečink pro povodí

Technické a programové řešení systému "Dispečink" umožňuje přímé i nepřímé sledování stavů přehrad, jezů, čerpacích stanic a vodojemů pomocí rádiového nebo GSM GPRS datového spojení, dálkovou parametrizaci těchto zařízení, signalizaci poruch a ukládání naměřených dat a jejich zpracování.

Systém je provozován na počítačích standardu PC s připojením na lokální nebo vzdálenou SQL databázi. Tyto počítače zobrazují aktuální a historické stavy, umožňují nastavení parametrů a zobrazení a tisk tabulek a grafů s naměřenými hodnotami. Všechny dispečerské počítače jsou rovnocenné, tzn. že v případě výpadku některého dispečinku lze systém provozovat z ostatních dispečinků.

Dispečink pro povodí Dispečink pro povodí Dispečink pro povodí Dispečink pro povodí Dispečink pro povodí

Možnosti systému jsou velmi rozsáhlé a lze je individuelně přizpůsobovat konkrétním požadavkům zákazníka. Mezi hlavní funkce systému patří: