Reference- Řízení strojů

Název zakázky Datum dokončení Objem
(mil. Kč)
Popis zakázky Foto
IMACO - Sheron 08/2019 0,4 Plnící linka nemrznoucí směsi
Tanex - flottweg 11/2018 3,0 ASŘ, MaR, vizualizace, motorová elektroinstalace, dálkový přenos
IMACO - WMW 01/2018 0,4 Plnící linka lepidla
IMACO - TORAY 06/2017 0,4 Mísící a plnící linka
IMACO - Severochema 03/2017 0,3 Plnící linka IBF barelů
IMACO - Eurošarm 11/2015 0,4 Plnící linka IBF barelů
Fatra Napajedla 10/2015 1,3 Linka lisů - 4 ks
IMACO - Donauchem A 04/2014 0,4 Plnící linka IBF barelů
Fatra Napajedla 11/2013 0,1 Linka odtahu zplodin
IMACO - Žitomir UA 10/2013 0,4 Plnící linka zdravotnických roztoků
TANEX Vladislav 11/2012 1,8 Řízení sušící linky
Cihelna Hodonín 06/2010 0,3 Řízení míchání směsi
TANEX Vladislav 12/2009 0,4 Linka na zpracování strojní klihovky
MEGAT Zlín 10/2007 1,5 Řízení vytlačovacích strojů pomocí FM
Rostra Vizovice 06/2006 0,2 Řízení závitovacího stroje s napojením na podnikový inf. systém
TANEX Vladislav 03/2006 2,7 Linka na zpracování biol. odpadů + KGJ, ASŘ, MaR, vizualizace
Stabila Haluzice 10/2005 1,1 Řízení strojů na výrobu skládacích dřevěných metrů Foto
Agrobeton Tlumačov 03/2005 1,2 Řízení linky na výrobu zámkové dlažby, MaR, motorová elektroinstalace Foto
TOMA Otrokovice 03/2005 1,2 Linka na vyhnívání biol. odpadů, ASŘ, MaR, vizualizace, elektroinst.
Rostra Vizovice 03/2004 0,2 Řízení lisovacího stroje s napojením na podnikový inf. systém Foto