Řízení ČOV

Technické a programové řešení systému "Řízení ČOV" umožňuje automatické i ruční ovládání všech zařízení ČOV, parametrizaci těchto zařízení, signalizaci poruch a ukládání naměřených dat a jejich zpracování.

Systém se obvykle skládá z jednoho nebo více průmyslových programovatelných automatů (např. PLC Schneider, AMiT, Siemens apod.) a nadřazeného dispečerského počítače standardu PC s připojením na lokální nebo vzdálenou SQL databázi.

Vlastní řízení ČOV, hlídání poruchových stavů, snímání dat, přepočet analogových veličin, sumace analogových veličin, uchovávání parametrů, hlídání stykačů aj. provádějí PLC. Pokud tedy dojde k vypnutí či poruše PC, řízení ČOV není nijak ovlivněno či narušeno. Tato koncepce zaručuje maximální spolehlivost systému, protože průmyslová PLC mají minimální poruchovost a také neobsahují žádné mechanické pohyblivé součásti.

Jednotlivá PLC jsou mezi sebou propojena a mohou si dle potřeby předávat data nutná pro řízení ČOV. U rozlehlejších ČOV jsou vzdálené vstupy a výstupy napojeny taktéž přímo na PLC, takže veškerý sběr dat je zajištěn mimo PC.

Dispečerské počítače slouží pro zobrazení aktuálních a historických stavů, pro nastavení parametrů a pro zobrazení a tisk tabulek a grafů s naměřenými hodnotami. Všechny dispečerské počítače jsou rovnocenné, tzn. že v případě výpadku některého počítače lze systém monitorovat z ostatních.

Systém se dále skládá z rozvaděčů, kabelových rozvodů, ovládacích skříněk, čidel a sond. Pro ovládání vybraných zařízení je přednostně používáno řízení pomocí frekvenčních měničů nebo softstartérů.

Jednotlivá zařízení ČOV lze ovládat následujícím způsobem:

Řízení ČOV Řízení ČOV Řízení ČOV Řízení ČOV Řízení ČOV

Možnosti systému jsou velmi rozsáhlé a lze je individuelně přizpůsobovat konkrétním požadavkům zákazníka. Mezi hlavní funkce systému patří: