Řízení strojů a linek

Zaměstnanci naší společnosti mají dlouholeté bohaté zkušeností s řízením strojů i celých technologických linek. Projektujeme, vyrábíme a dodáváme řízení pro plastikářské, gumárenské, koželužské, manipulační, balící a ostatní stroje. Jednotlivé stroje jsou řízeny standardními průmyslovými řídícími počítači (Schneider, Siemens, AMiT), které:

Tyto řídící počítače lze napojit na počítač standardu PC, které lze poté využít k:

Řízení strojů a linek Řízení strojů a linek Řízení strojů a linek Řízení strojů a linek Řízení strojů a linek

Na 1 řídící počítač lze napojit více řízených strojů a naměřená data lze sdružovat do společných výstupů (protokolů).

Pro potřeby řízení strojů vyrábíme i příslušné rozvaděče a ovládací skříňky. Používáme nejmodernější čidla a snímače a ovládání klíčových pohonů je obvykle řešeno pomocí frekvenčních měničů, což významně snižuje mechanické opotřebení strojů.

Řízení jednotlivých strojů je většinou integrováno s řízením celé linky, především napojením na podnikový informační systém je hlídána spotřeba jednotlivých komponent podle skutečnosti a zároveň je do informačního systému zaznamenávána produkce daného stroje.